Tuesday/ Dé Máirt 9th

10.00 – 16.00  Additional Needs workshops by Tommy Hayes and Friends
Ceardlann Riachtanais Bhreise le Tommy Hayes agus Cairde
10.00 – 14.00 CCÉ Summer Camp for Kids  /  Campa Samhraidh CCÉ do pháistí
10.30 – 12.00 Maidin Caife
18.30 to 20.00  Historical Tour of Athboy  /  Turas Stairiúil ar Áth Buí
19.30 – 21.00  Pop Up Gaeltacht
21.00 – 23.30 Music Session  /  Seisiún Ceoil