Gach bóthar chuig Fleadh Laighean ag síneadh i dtreo na Mí

Gach bóthar chuig Fleadh Laighean ag síneadh i dtreo na Mí

Tá Gaeltacht Ráth Chairn agus Baile Átha Buí lonnaithe in iarthar Chontae Ríoga na Mí agus is ar an gceantar álainn seo a bheidh aghaidh os cionn 10,000 duine do Fhleadh Laighean 2019. Níl stop ná staonadh ar bhuíon díograiseach oibrithe de chuid Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, le go gcinnteoidh siad go mbeidh Fleadh Laighean 2019 ar an gceann is mó agus is fearr a bhí ann ariamh.

Seasfaidh Fleadh Laighean, fleadh an chúige, ar feadh seachtaine, ón 8ú-14ú Iúil agus beidh na hiomaitheoirí bhuacacha ag tabhairt a n-aghaidh ar Fhleadh Cheoil na hÉireann a bheidh ar bun i nDroichead Átha i mí Lúnasa seo chugainn. Tiocfaidh iomaitheoirí ó dhá chontae déag Laighean chun páirt a ghlacadh i gcomórtais ar na huirlisí traidisiúnta ar fad, san amhránaíocht, sa damhsa agus sa chomhrá. Bíonn an caighdeán an-ard i gcónaí agus beidh sé ar cheann de na tionóil ceoltóirí is mó a bhí ann i mbliana.

Bíonn na comórtais lárnach ag an bhFeadh ach beidh ceolchoirmeacha, seisiúin, maidineacha caife agus turais stairiúla chun freastail ar gach aon duine.

Ag labhairt dó ag seoladh Fhleadh Laighean 2019 thagair Pearse Ferguson, cathaoirleach an choiste eagraithe, do chuid de na tionscnaimh atá ar bun acu i mbliana agus nach raibh ann ariamh cheana.

Chuir sé fáilte roimh an gComhairleoir Jackie Maguire, príomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae na Mí agus roimh Labhrás Ó Murchú, Ardstiúrthóir Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, a bhí i measc na gcainteoirí ag an seoladh oifigiúil in Áth Buí le gairid. Ba é an ionchuimsitheacht an téama don Fhleadh.

Ar cheann de bhuaicphointí Fhleadh Laighean beidh sraith de cheardlanna ionchuimsitheacha a bheidh ar siúl ag don chéad uair ariamh. Chuir sé failte roimh an ceoltóir cáiliúil de chuid Stockton’s Wing, Tommy Hayes, a bheidh i mbun na gceardlanna. Chuir Tommy in iúl don lucht éisteachta mór a bhí cruinnithe don seoladh, an tábhacht a bhain le deis a thabhairt do chuile dhuine, beag beann ar a gcumais ná a riachtanais , taitneamh a bhaint as an damhsa, as na hamhráin agus as an gceol Gaelach agus taitneamh a bhaint astu.

Beidh ceolchoirmeacha faoin aer ar Fhaiche Átha Buí i rith deireadh na seachtaine agus beidh grúpaí ceoil mór le rá, chomh maith le ceoltóirí áitiúla agus buíonta Chomhaltais, mar aíonna acu. Ina measc sin beidh Dervish, John Spillane agus The Raw Bar Collective, Dó Fádó , Ar Meisce, Deirdre & Éamon Óg Ó Donnchadha, Brendan Rowan & a chairde agus go leor eile ar an stáitse i rith deireadh na seachtaine deireanach Fhleadh Laighean. Beidh ceol traidisiúnta sna tithe tábhairne áitiúla ar fad in Áth Buí agus i Ráth Chairn.

Tá stair an cheoil agus na namhrán cláraithe ag daoine éagsúla agus is údar bróid do lucht eagraithe Fhleadh Laighean an foilseachán seo a sheoladh i rith Fhleadh Laighean. Seolfar an leabhar, dar teideal Meath’s Contribution to Traditional Music and Song, go hoifigiúil ar an Déardaoin 11ú Iúil in Óstán Darnley Lodge.

Mar is gnáth, beidh freastal á dhéanamh ar an dream óg le Campa Samhraidh do Pháistí CCÉ a bheidh ar bun ón 9ú-11ú Iúil. Is do pháistí faoi bhun 14 bliana a bheidh an campa samhraidh agus beidh idir ceol, amhránaíocht, damhsa, ceol agus cluichí mar chuid de.Tá an t-eolas chun áirithintí a dhéanamh le fáil ar shuíomh gréasáin Fhleadh Laighean- www.leinsterfleadh.ie

Beidh turais stairiúla, Pop Up Gaeltacht, oícheanta amhránaíochta, léacht ar thraidisiún amhránaíochta na Mí, máistir ranganna ceoil, ceardlann le Tommy Hayes ar an mbodhrán agus aifrinn thraidisiúnta in dhá shéipéal an pharóiste.

Ar ndóigh ní fheadfaí imeacht den mhéid seo a reachtail gan cúnamh na n-urraitheoirí. Is iad Comhairle Chontae na Mí, Leader na Mí, Boyne Valley Tourism, Life Pharmacy agus Centra na príomhurraitheoirí. Glacadg buíochas le iliomad gnónna aitiula de bharr a bhflaithiúlacht ghroíúil a chuidigh le reachtáil Fhleadh Laighean.

Bhí focal buíochais ag Pearse Ferguson don ghrúpa mór saorálaithe a thug a gcuid ama agus a gcuid saineolais agus a bheidh ar fail I rith Fhleadh Laighean 2019. “ Tá muid ag súil leis na mílte daoine ag tabhairt cuairte ar Áth Buí agus Ráth Chairn i rith sheachtain Fhleadh Laighean agus tá sé de rún againn gur fada a mhairfeas cuimhne acu ar a gcuairt orainn. Beidh ár gcuid saorálaithe ag cinntiú de gurb amhlaidh a bheidh do gach aon duine acu agus go mbeidh siad sona sásta ag imeacht dóibh.”

Ag cloí le éiteas Chomhaltas Cheoltóirí Éireann luaigh Pearse an tábhacht a bhain le caomhnú agus cothú an cheoil thraidisiúnta , an damhsa, na hamhránaíochta agus na Gaeilge agus gheall sé go mbeadh sé mar aidhm ag Fleadh Laighean 2019 é seo a chur i gcrích.

Teigh chuig www.leinsterfleadh.ie chun sonraithe na n-imeachtaí agus na gcomórtas a fhái